Penderma lebih RM1,000 akan disenaraikan sebagai Penderma Utama di laman web masjidalmuhammadi.com.

Berikut ialah Penderma Utama sehingga ini: